Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kabotan
8132 1b4a
Kabotan
Kabotan
8965 606f 500
tight-knit
Reposted fromdejno dejno vialottibluebell lottibluebell
Kabotan
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viacatchdimoment catchdimoment
Kabotan
8278 69d8 500
Red Wall by Scott Uminga, Digital, 2017
Reposted fromvolldost volldost
Kabotan
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Kabotan
Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.
— Marcel Proust
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vialottibluebell lottibluebell
Kabotan
Diabeł stworzył po to młodość, byśmy popełniali błędy, a Bóg wymyślił dojrzałość i starość, byśmy mogli za te błędy zapłacić.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Kabotan
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny vialottibluebell lottibluebell
4459 118a 500
Kabotan
Kabotan
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Kabotan
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
Kabotan
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna vialottibluebell lottibluebell
0620 153e 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viayolandi yolandi
Kabotan
5636 16cc 500
Reposted fromnyaako nyaako vialottibluebell lottibluebell
Kabotan
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze vialottibluebell lottibluebell
Kabotan
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl